Emma Chamberlain Inks ข้อเสนอพิเศษสำหรับ Spotify Podcast

เพลง “Anything Goes” ของเธอจะย้ายไปที่แพลตฟอร์มออดิโอสตรีมมิ่งในต้นปี 2566 Spotify กำลังดึง Emma Chamberlainผู้สร้าง Gen Z ที่ทรงอิทธิพลเข้าสู่วงโคจรของพอดคาสต์ ภายใต้ข้อตกลงระยะเวลาหลายปีกับแชมเบอร์เลน Spotify เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2566 จะกลายเป็นบ้านพิเศษสำหรับพอดคาสต์ “Anything Goes With Emma...