League of Legends กำลังปรับปรุง Yuumi

Riot Games ยืนยันแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับแชมป์ League of Legends Yuumi โดยบอกว่าต้องการให้เธอมีความสมดุลกับ ‘การเล่นปกติ’ League of Legendsกำลังวางแผนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับ Yuumi แชมป์เปี้ยนที่มีความสามารถพิเศษทำให้พวกเขา “แนบ” กับแชมป์เปี้ยนของผู้เล่นอื่นและกลายเป็นเป้าหมายไม่ได้ Yuumi กลายเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการวิจารณ์หลังจากอัตราการชนะ 100% และอัตราการเลือก/แบน 95%...